Paragliding i Norge

Paragliding er en luftsport der man henger under en slags fallskjerm. Sporten ble utviklet på 1980-tallet. Paragliderpiloten bruker termikk og luftstrømmer for å holde seg oppe. Med riktig teknikk, kan man fly i mange tiner. Noen paraglidere er utstyrt med motorer.

paraglidingFor å drive med paragliding i Norge, må man gå på kurs og være medlem i Hang- og paraglider-seksjonen av Norges Luftsportsforbund. Norge har 43 paragliderklubber, som jevnlig arrangerer kurs for nybegynnere.

Med paraglider kan man oppleve naturen fra fugleperspektiv. Man kan drive med sporten over hele landet. Oslo Paragliderklubb har hovedbase i Hemsedal, så her er det gode muligheter for å lære sporten. Klubben utdanner årlig rundt 100 nye piloter, og man kan ta intensivkurs over ni dager.

En paraglidertur starter på et godkjent startsted, som regel en kolle eller en skråning. Man letter alltid i motvind. Man tar løpefart og letter! Man hopper ikke ut fra stup, som ved B.A.S.E. hopping. Når man er i luften, finner man oppdrift, og stiger i høyden. Oppdrift finner man for eksempel ved fjellsider, eller ved å fly inn i varme luftstrømmer. Paraglideren synker hele tiden, men hvis luften rundt beveger seg raskere oppover enn paraglideren synker, vil paraglideren stige. Dersom man finner gode luftstrømmer, kan man holde seg i luften lenge. Paraglideren styres med to håndtak som virker ved at de endrer formen på vingen. Landingen skjer på egne landingsområder, eller på gressbaner eller jorder. Husk at det er forbudt å lande på dyrket mark. For å drive med paragliding, må man være i alminnelig god form.