Friluftsaktiviteter for funksjonshemmede

Alle bør ha muligheten til å drive med idrett og friluftsaktiviteter, også de som er funksjonshemmede. Special Olympics er en organisasjon som tilbyr treningsmuligheter til utviklingshemmede. Organisasjonen har aktiviteter både for barn, ungdom og voksne. Aktivitetene skal utvikle god fysisk form, fremme samspill og gi glede.

Det tilbys aktiviteter for alle ferdighetsnivåer. Målet er å være aktiv og oppleve forbedring av egne ferdigheter. Hjerte- og karsykdommer er et problem i hele befolkningen, men mennesker med utviklingshemming har nesten dobbelt så stor risiko for å utvikle slike sykdommer. Dermed er forebygging ekstra viktig for denne befolkningsgruppen.

Organisasjonen Special Olympics Norge startet i 2007. De støtter særforbund og klubber som vil tilby aktiviteter og konkurranser for utviklingshemmede. Organisasjonen deltar også i internasjonale konkurranser med norske utøvere. Organisasjonen er avhengig av frivillighet og finansiell støtte fra bedrifter for å drive arbeidet sitt. De får blant annet støtte gjennom Grasrotandelen, og fra NorgesAutomaten, som også støtter mange andre klubber og organisasjoner.

Turistforeningen prøver å legge til rette for at funksjonshemmede skal komme seg ut i naturen der det er mulig. Mange av hyttene turistforeningen eier, har bilvei helt til døra, og mange er tilrettelagt for rullestol innvendig. Det finnes også egne korte dagsetapper i fjellet for folk med spesielle utfordringer.

Turistforeningen ønsker at så mange som mulig skal komme seg ut i naturen, også de som har funksjonshemminger. Flere av DNTs foreninger arrangerer fellesturer og aktiviteter for folk med funksjonsnedsettelse, eller folk med andre helseproblemer. På UT.no finner man en oversikt over hytter som er tilrettelagt for funksjonshemmede, og hytter som er tilgjengelige med bil.

Løvelekene er et årlig friidrettsstevne for barn og unge med utviklingshemminger. Lekene arrangeres av Nordstrand Allsportgruppe, Lambertseter Friidrett og Lions Club Oslo/Nordstrand. Årets arrangement er det åttende i rekken, og arrangeres søndag 15 juni 2014 på Lambertseter stadion.